Välj en sida

DAGÖHOLM

Ett behandlingshem för
livsförändring och gemenskap

Välkommen till Dagöholm

Vi är nykterhetsförbundet IOGT-NTO:s behandlingshem för vuxna kvinnor och män med beroendeproblematik. Vår verksamhet är idéburen och drivs utan vinstintresse. Dagöholms behandling är KBT-inriktad med en relationsorienterad profil.

”Vi arbetar för att de som kommer till Dagöholm ska bli rustade med bättre förutsättningar för ett friare och rikare liv, utan alkohol eller andra droger. Alla har en inneboendekraft att göra en livsförändring. Våra kompetenta medarbetare ger trygghet, stöd och nya förutsättningar för att påbörja den förändringen. Vår egen avgiftningsavdelning och kvalificerade behandlingsverksamhet utgör idag, tillsammans med våra sociala företag, kamratstöd, boendealternativ samt utbildningsinsatser på våra folkhögskolor, en vårdkedja att räkna med när alternativen på hemmaplan inte riktigt räcker till för att skapa en bestående livsförändring över tid.”

Thomas Barrögård Fahlquist | VD

Sökande

Hos oss är det tryggt

Dagöholm ligger på landet mellan Katrineholm och Flen. Här kommer du att mötas med respekt för den du är. Du möts av en trygg behandlingsmiljö med medarbetare som har en gedigen yrkesmässig kunskap och lång erfarenhet av de svårigheter som beroende av alkohol och andra droger ger. Vi arbetar för att ge dig stöd till att skapa bättre förutsättningar för ett nyktert och meningsfullt liv.

Veckorna är individuellt strukturerade och innehåller bland annat enskild psykoterapi, samtalsgrupper, kontaktmannasamtal och återfallsprevention. Vi erbjuder även fysisk aktivitet och träning för att klara en nykter vardag. Det finns stora möjligheter till individuellt anpassad arbetsträning. Vi har egen sporthall och två gymsalar för olika fysiska aktiviteter och rehabiliteringsinsatser. Dagöholm bjuder även på en vacker och vilsam natur som lockar till promenader och motionsrundor. Den mat vi bjuder på är känd som god och vällagad. Du bor i eget rum med egen toalett på rummet. 

Placering

Hög kompetens

Med bakgrund i 80 års erfarenhet kan vi idag erbjuda kvalificerad behandling inom områden som alkohol, droger, läkemedel och samsjuklighet. För att möta de komplexa behov som våra klienter har så har vi skapat en egen vårdkedja som innehåller allt från medicinsk   abstinensbehandling / avgiftning, kvalificerad behandling utifrån socialstyrelsens rekommendationer, arbetsträning, möjlighet till boende, arbete i vårt sociala företag Alltjänst Södermanland samt eftervård och kamratstöd över en längre tid.

Vårt behandlingsarbete är KBT-baserat, primärt med fokus på att stötta och motivera till livsförändrande beslut samt till att rusta den enskilde för att möta det nya nyktra, drogfria livet samt att hantera eventuella återfall.

 Utöver vår behandling som är riktad mot beroendeproblematiken, har vi även specialistkompetens inom området anknytningsteori, anhörigstöd, samsjuklighet.

 

Dagöholm – behandling och kamratskap

Vi vill erbjuda våra klienter och samarbetskommuner en trygg, respektfull, strukturerad och sammanhängande kedja av insatser.

Behandling

Behandlingsarbetet är KBT-baserat med en relationsorienterad profil. I vår beroendebehandling arbetar vi både individuellt och i grupp. Anhörigdagar och medberoende-utbildning är andra inslag i vår behandling. Vi är specialiserade inom anknytningsteori och samsjuklighet.

Egen avgiftning

Vi har en egen avgiftningsavdelning – Motiverande abstinensbehandling(MAB). I de nyrenoverade och nybyggda lokalerna ryms 6 platser.  Lokalerna är ljusa och välkomnande. På avdelningen arbetar endast kvalificerad personal. Vi tar även emot patienter som inte ska delta i Dagöholms verksamhet efter en medicinsk avgiftning.

Arbete och utbildning

Som en del i vårdkedjan driver Dagöholm  ett socialt företag i samarbete med IOGT-NTO:s distriktsförening Södermanland, vilket innebär att man efter avslutad primärbehandling kan få arbete där. Tillsammans med IOGT-NTO:s Folkhögskola Tollare kan vi även erbjuda utbildning under och efter programbehandlingen.

Kamratstöd och fritid

Inom IOGT-NTO finns kamratstöd över hela landet som tar emot och ger stöd efter en behandlingsinsats. De som är aktiva i kamratstöden har egen erfarenhet och kunskap för att kunna motivera och skapa en nykter och drogfri gemenskap och meningsfull fritid.

Uppföljning och eftervård

Eftervård sker i form av syssel-sättning, arbete och fritid i vårt sociala företag samt inom kamratstödet. Eftervården består även av gruppsamtal, alternativt enskilda samtal, med Dagöholms terapeut. Uppföljning och utvärdering av eftervården genomförs tillsammans med den enskildes kontaktperson från Dagöholm.

Boende Vårdkedja

Boende erbjuds på Dagöholm för de som arbetar i vårt sociala företag. På sikt planerar vi för ett eget utslussboende i Eskilstuna eller Torshälla.
{

En vårdkedja att räkna med, på riktigt

”Vi ser Dagöholm som en viktig del i en samhällelig vårdkedja. All kunskap och alla resurser som sammantaget finns inom IOGT-NTO vill vi använda för att ge människor rätt stöd för att klara den stora livsförändring som behövs för att kunna leva ett nyktert och drogfritt liv”.

Hanna Broberg | Styrelseordförande

Kontakta oss

info@dagoholm.se

0150-66 41 00